KIM JOTUNI

ASPA-STIPENDIAATTI

Kim Jotuni on valittu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuoden 2018 Aspa-stipendiaatiksi. Kim Jotuni on Järvenpäässä asuva suomalainen kuvataiteilija. Jotuni veistää puuta, johon hän toisinaan yhdistää erilaisia metallivaluja. Taideteoksen tekeminen on Jotunille syvästi merkityksellinen prosessi. Työskentely perustuu kehollisuuteen ja taiteilijan henkilöhistoriaan. Jotuni saavuttaa työskentelynsä kautta euforisen kokemuksen, joka vapauttaa arjen huolista ja mahdollistaa autenttisen itseilmaisun.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto järjestää vuosittain useita näyttelyitä eri puolilla Suomea. Näyttelytoiminnallaan SKjL edistää kuvataiteen merkitystä, arvostusta ja vaikutusta koko Suomen alueella. Liiton tavoitteena on taiteen monimuotoisuuden ja taiteilijoiden tasavertaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen ympäri Suomea. SKjL:n vuosinäyttelyssä jaetaan vuosittain Aspa-stipendi yhdelle näyttelyyn osallistuvalle taiteilijalle. Stipendillä halutaan tukea ja kannustaa eteenpäin taiteilijaa, joka voi olla joko uransa alussa oleva tai jo taidemaailmassa enemmän ansioitunut tekijä.

Kim Jotunin yksityisnäyttely pidetään Galleria Kohinassa 27.9.–25.11.2018. Puuveistos ´Woodenlady´on nähtävillä Ikkunagalleriassa kuvataidefestivaalin ajan.

Kim Jotuni, The End Of The Party, 2018.
Kim Jotuni, The End Of The Party, 2018.

ASPA-STIPENDIAATTI KIM JOTUNI

MIKA KARHU

Esteettiset teoriat ovat täynnä kivettyneitä jäänteitä vanhentuneista psykologisista ja yhteiskunnallisista teorioista, joilla arvioidaan taidetta edelleen. Nämä jäänteet tekevät taiteesta jähmettynyttä kokemuksellisuutta. Taiteen ymmärtäminen tarvitsee myös aika ajoin vallankumouksia ja näkökulmien uudistamisia. Kim Jotunin taiteessa voi nähdä pyrkimyksen paikata yhden näkökulman sokeita pisteitä toisella ja lopulta päätyä eri näkökulmien ja kokemusten ”konstellaatioon”. Tämä on välttämätöntä taiteen pitäessä elävänä yhteisöllistä mielikuvitustamme.

Kokemukset ovat relaatioita. Ihmiset ovat toiminnallisesti osapuolia näissä relaatioissa. Relaatioita ei voi palauttaa vain yhteen osapuoleen; taide on kommunikaatiossa kaiken meitä ympäröivän kanssa. Jotuni mielestäni lähestyy näitä kysymyksiä taiteessaan ja elävöittää yhteisöllistä kykyämme mielikuvitella asioiden välisiä yhteyksiä.